Hộp thư:   Mật khẩu:      


ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG và CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ
   
Để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn, hãy trở thành thành viên của trang web. Xin vui lòng đọc các điều khoản chi tiết trước khi sử dụng và đăng ký. Để sử dụng trang web, bạn phải đồng ý tuân thủ theo quy định của chúng tôi và làm theo các hướng dẫn các dịch vụ trên trang web. Quy định này có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu.

1. Đăng ký dữ liệu và các thông tin khác về bạn phải tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ và quản lý một cách an toàn và bảo mật.

2. Để vào trang web, bạn không cần phải nhập thông tin cá nhân. Máy chủ sẽ tự động ghi lại địa chỉ IP của bạn và ghi lại các hoạt động của trình duyệt, nhằm mục đích lưu lượng truy cập web và mạng lưới phân tích hành vi, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ cho website. Những thông tin trên không liên quan đến bất kỳ sự hợp tác thông tin cá nhân nào.

3. Thành viên đăng ký sẽ được yêu cầu điền những thông tin cá nhân, chẳng hạn như tuổi tác, giới tính, địa chỉ thư điện tử để chúng tôi dễ dàng liên hệ và cung cấp dịch vụ cho người sử dụng hoặc xử lý các trường hợp vi phạm.

4. Các thông tin cá nhân của trang web này chỉ dành cho người sử dụng, theo mục đích và phạm vi sử dụng các ứng dụng. Thông tin cá nhân sẽ không cung cấp cho người sử dụng của bên thứ ba hoặc các mục đích khác mà không thông báo trước.

A. Mạng an ninh: Khi thông tin cá nhân của bạn thay đổi, hoặc các thông tin cá nhân của bạn không đúng, bạn có thể sử dụng chức năng thành viên để thay đổi và cập nhật các thông tin cá nhân của bạn, các bản tin và thư thông báo. Bảo vệ sự riêng tư của trang web bằng cách không bao gồm các liên kết của các trang web khác.

B. Liên kết đến các trang web khác: Trang web này có thể chứa các đường liên kết tới các trang web khác và không thuộc sỡ hữu và duy trì của VINALIVING.

C. Từ chối các bảo đảm: Website VINALING không cung cấp bất cứ sự bảo đảm nào cho các sản phẩm và dịch vụ được liệt kê trên trang web hay bất kỳ liên kết nào thông qua trang web VINALIVING. Mọi giao dịch thực hiện thông qua trang web là trách nhiệm giữa người bán và người mua.
 
 
 
Trang Chủ Giới Thiệu Liên Hệ Điều Khoản Sử Dụng
© 2008 All Rights Reserved.     Designed by Vinaroot IT CO.